DỊCH VỤ KHO BÃI

Hệ thống Kho của KTO Logistics đặt tại các khu công nghiệp cận kề trung tâm thành phố thuận tiện cho việc lưu kho và cung cấp nguyên vật liệu sản xuất cũng như lưu kho thành phẩm và phân phối đi các khu vực khác.

Các dịch vụ kho bao gồm:

  • Xếp dỡ hàng hóa
  • Đóng gói bao bì.
  • Quản lý hàng tồn kho

Tin Liên Quan